Katholiek Basisonderwijs
Hamont-Achel

Beste vrijwilliger, 

We willen u graag van harte voor danken voor uw inzet als vrijwilliger voor één of meer scholen van het Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel (KBHA vzw). Zonder uw medewerking kunnen geplande activiteiten dikwijls niet plaats vinden.

Om u en ons in regel te stellen willen we u echter wijzen op een aantal verplichtingen die KBHA vzw t.o.v. u maar ook u t.o.v. KBHA vzw heeft. Hier beneden vindt u alle zaken die belangrijk zijn. Door u in te schrijven, verklaart u zich akkoord met al de items op deze online pagina.

Indien u hierbij vragen heeft, mag u altijd contact opnemen met de directie van de school of met onze beleidsmedewerker Bart Weltens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Zij zullen met uw vragen/opmerkingen aan de slag gaan om u een correct antwoord te kunnen geven. De contactgegevens zijn hier beneden beschikbaar.

Vriendelijke groete
Marc Sevens, Voorzitter KBHA vzw

 

Art. 1 De organisatie

De school maakt deel uit van schoolbestuur KBHA vzw (Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel vzw), vertegenwoordigd door Dhr. Marc Sevens, voorzitter
KBHA vvzw
Kloosterstraat 6 3930
Hamont-Achel
011/44 55 61
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ondernemingsnummer: 0432225268

KBHA vzw organiseert, steunt en bestuurt vrij katholiek onderwijs in Hamont-Achel en stelt zich de opvoeding en en vorming van de jeugd in een christelijke geest tot doel.

Art. 2 Aard van het vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk waarvoor KBHA vzw beroep op u doet zal steeds omschreven worden op het inschrijvingsdocument dat u als vrijwilliger aangeboden wordt door de school waarvoor u vrijwilligerswerk zal verrichten.

 

Art. 3 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilligers

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende fout na herhaalde waarschuwingen. Hij/zij handelt steeds ter goeder trouw.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de plaatselijke verantwoordelijke van de school.

 

Art. 4 Verzekering KBHA vzw verzekert de vrijwilliger tegen volgende risico’s:

  • Alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie “arbeidsongevallen” of “beroepsziekten, in het kader van een arbeidsovereenkomst;
  • Burgerlijke aansprakelijkheid;
  • Omniumverzekering voertuigen voor rijden in opdracht;

KBHA vzw verklaart dat zij de premies van haar verzekeringen op regelmatige wijze betaalt.

Gegevens verzekeringen:
verzekeringsmakelaar:  IC-verzekeringen, Guimardstraat 7, 1040 Brussel

Uitbatingspolis onderwijsinstellingen:

  • LS De Robbert: 11/15318780359
  • BS De Achellier: 11/15318780357
  • KS De Robbert: 11/15318780358
  • BS Hamont-Lo: 11/15318780360

Polis arbeidsongevallen: KBHA vzw: 720242680 

Polis Omnium opdrachten: KBHA vzw: 6238491220232

Aangiftes gebeuren steeds via een schoolsecretariaat.

 

Art. 5 Plicht tot geheimhouding

De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie. De vrijwilliger is gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger en de verhouding tot het beroepsgeheim van professionelen, al dan niet in de organisatie, werd/wordt de vrijwilliger tijdens de opleiding uiteengezet en blijft ook na het beëindigen van het engagement gelden.

KBHA vzw van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt, vertrouwelijk.

 

Art. 6 Vergoedingen

De diensten worden onbezoldigd verstrekt. KBHA vzw betaalt onkosten, gemaakt in opdracht van de organisatie in het kader van het verrichte vrijwilligerswerk:

  • terug, indien deze uitgevoerd zijn in opdracht van de school of KBHA vzw;
  • terug, mits voorlegging van een officieel winkelbriefje of factuur met het juiste bedrag op;