Katholiek Basisonderwijs
Hamont-Achel

Aanstelling en benoeming van personeelsleden

(versie 15 december 2022)

Het schoolbestuur van vzw  KBHA voert een personeelsbeleid binnen het kader van de regelgeving omtrent personeel in de basisscholen.  In dat beleid streeft het schoolbestuur naar een zo groot mogelijke transparantie en een zo klein mogelijke versnippering van de opdrachten van de personeelsleden.
In de toekomst maakt het schoolbestuur zo weinig mogelijk gebruik van het stelsel ‘Tijdelijke andere opdracht’ (TAO), om zo de personeelsleden te laten werken in de school waar ze benoemd zijn. Uiteraard  zijn uitzonderingen in bepaalde ambten en opdrachten nog steeds mogelijk.
Elke Belg wordt geacht de wet te kennen maar omdat dit toch niet vanzelfsprekend is, geven we hier een overzicht van de geldende wetgeving. Telkens zal er gelinkt worden naar omzendbrieven en/of decreten.